Chci poradit!

Témata poradenství:

 • Rostlinná a živočišná výroba
 • Dotační programy pro zemědělce
 • Program rozvoje venkova – investiční projekty pro zemědělce
 • Kompletní poradenský servis pro EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝROBU BIO POTRAVIN
 • Zpracování vlastní zemědělské produkce
 • Odborná konzultace k podání jednotné žádosti o dotaci na plochu přes portál farmáře
 • Poradenství v oblasti dotací SAPS, TOP – UP, LFA, AEKO a ekologického zemědělství (EZ)
 • Pomoc s přípravou dokumentů pro kontroly SZIF, UKZUZ, EZ, SVS, SRS, MZe
 • Konzultace k dokumentaci pro úspěšné zvládnutí kontrol Cross Compliance
 • Vysvětlení k vedení evidencí skladů, krmiv, léčiv, pozemků dle LPIS, evidenci hnojení včetně evidence pastvy v rámci stanovených limitů na zatížení dusíkem
 • Zpracování havarijních a pohotovostních plánů
 • Posouzení hospodaření farmy, včetně doporučení pro její další rozvoj
 • Ekonomika a řízení Vašeho podniku
 • Poradenství ohledně auditu a certifikace bioprodukce z farmy a výroby biopotravin
 • Fyzická prohlídka zemědělského hospodaření a poradenská doporučení přímo na farmě.
 • A další oblasti poradenství dle Vašich požadavků

Vyplňte formulář

Vyberte téma

Odesláním formuláře souhlasím s podmínkami Ochrany a zpracování osobních údajů tak, jak jsou uvedeny ZDE.