Provedeme vás světem podnikání v zemědělství

Naše služby

Poradenství

Poradenství pro zemědělce a potravináře

PRV

Zpracování investičních projektů z Programu rozvoje venkova.

Dotace

Dotace pro zemědělce a potravináře

EKO zemědělství

Ekologické zemědělství a BIOprodukty

Výkup skotu

Výkup a prodej skotu níže vypsaných plemen.

Doprava zvířat

Doprava živých zvířat