Ekologické zemědělství

 • Kompletní poradenský servis pro EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝROBU BIO POTRAVIN
 • Příprava farmy na registraci do ekologického zemědělství a vypracování dokumentace k úspěšnému průběhu kontrol EZ
 • Poradenství ohledně kontroly a certifikace bioprodukce z farmy a výroby biopotravin
 • Vedení evidencí skladů, krmiv, léčiv, pozemků dle LPIS, evidenci hnojení včetně evidence pastvy v rámci stanovených limitů na zatížení dusíkem
 • Zpracování havarijních a pohotovostních plánů

Dotace na plochu

 • Odborná konzultace k podání jednotné žádosti o dotaci na plochu přes portál farmáře
 • Poradenství v oblasti dotací SAPS, TOP – UP, LFA, AEKO a ekologického zemědělství (EZ)
 • Pomoc s přípravou dokumentů pro kontroly SZIF, UKZUZ, EZ, SVS, SRS, MZe
 • Konzultace k dokumentaci pro úspěšné zvládnutí kontrol Cross Compliance

Dotační programy pro zemědělce a potravináře

 • Rostlinná a živočišná výroba, zpracování vlastní zemědělské produkce
 • Dotační programy pro zemědělce a potravináře
 • Program rozvoje venkova – investiční projekty pro zemědělce
 • Posouzení hospodaření farmy, včetně doporučení pro její další rozvoj
 • Ekonomika a řízení Vašeho podniku
 • Fyzická prohlídka zemědělského hospodaření a poradenská doporučení přímo na farmě.
…a další oblasti poradenství dle Vašich požadavků.
Chci poradit

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zemědělského poradenství nás neváhejte oslovit.